Asociaţia Culturală ArtFortis Corul de Cameră FORTIS

Dirijori:

ADRIANA DRĂGAN
OVIDIU VICTOR DRĂGAN

 

 

        Corul de Cameră FORTIS alcătuit din studenţi, absolvenţi şi cadre didactice ale instituţiilor de învăţământ muzical superior din Bucureşti, a fost înfiinţat în 1994 din dorinţa de a promova muzica corală din toate genurile (prelucrări folclorice, miniaturi corale, gospel, jaz vocal, pop coral, negro spiritual, colinde, muzică religioasă, muzică corală contemporană).
        Fortis semnifică vigoare, îndrăzneală, putere, stare ce caracterizează atmosfera tinerească şi exuberantă a corului academic dirijat de lector universitar doctor Adriana Drăgan şi lector universitar doctor Ovidiu Victor Drăgan.
        Ansamblul a susţinut concerte itinerante şi au participat în concursuri în Sinaia – Muzeul Memorial George Enescu, sala de concerte şi sala de marmură a Cazino-ului, Biserica Sf. Ilie, Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail si Gavriil, Mânăstirea Sinaia, Buşteni, Ploieşti - Filarmonica Paul Constantinescu, Breaza - Festivalul Ca la Breaza - 2006, Bucureşti – sala Fundaţiei Europene Drăgan, Cluj – Academia de Muzică Gheorghe Dima, Catedrala Ortodoxă ş. a. m. d., cu înregistrări, transmisiuni directe şi emisiuni pe postul de radio.
       Obiectivele acestui ansamblu coral vizează concerte, înregistrări, turnee, abordând în general profilul unei expuneri educative prin prezentarea lucrărilor corale în jurul unor teme creative, ce pot fi asimilate artistic, original, interpretând în săli de concert, biserici, şcoli, case de cultură, astfel încât să trezească şi să menţină  interesul  asupra tradiţiei muzicii corale, gen de o spectaculozitate din ce în ce mai mare în ultimul timp.
       Corul este structurat dintr-un dublu octet, distribuţia ansamblului variind de la 8 la 43 de corişti, în funcţie de repertoriul abordat şi de obiectivele artistice propuse.