Asociaţia Culturală ArtFortis
Curriculum vitae Adriana DRĂGAN

aa

Adriana Miţu Drăgan

Dirijor Cor Academic

Conferenţiar universitar doctor

Prodecan al Facultăţii de Muzică - Universitatea SPIRU HARET

            Studii

     Născută în Bucureşti, 1969, dirijor de cor academic, conferenţiar universitar doctor şi Prodecan al Facultăţii de Muzică a Universităţii Spiru Haret. Studiază vioara de la 6 ani, absolvă Liceul de Artă George Enescu din Bucureşti (1988), licenţiată în muzică la Universitatea Naţională de Muzică – Bucureşti, Pedagogie muzicală (1994) şi specializarea Dirijat Cor Academic (1995) studiind dirijatul la clasa prof. Petre Crăciun şi conf. dr. Valentin Gruescu.
     
            Masterate

     Absolvă Curs Postuniversitar de Dirijat Cor Academic (1996) cu prof. univ. dr. doc. Marin Constantin la pupitrul Corului Naţional de Cameră MADRIGAL.

            Doctorat

     Doctor în interpretare muzicală (aprilie 2006) cu lucrarea Aspecte mistice în stabilirea conceptului interpretativ, conducător de doctorat maestrul Marin Constantin, susţinut la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti (lucrare publicată, Aspecte mistice în stabilirea conceptului interpretativ dirijoral, Editura Cartea Universitară, Bucureşti 2006).

            Fondator

     În 1994 fondează Corul de Cameră FORTIS pe care îl dirijează în concerte itinerante şi emisiuni radio. În 1993 fondează Orchestra de Cameră FORTIS alături de dirijorul Ovidiu Victor Drăgan, alcătuită din studenţi şi absolvenţi ai Universităţii Naţionale de Muzică – Bucureşti, realizând în calitate de impresar şi instrumentist concerte itinerante în Sinaia, Bucureşti, Râmnicu-Vâlcea.

            Premii

     A fost distinsă cu premii naţionale şi internaţionale ca: Premiul III la Concrusul Internaţional Coral Gheorghe Dima - ediţia a X-a, Cluj-Napoca, iulie 1994 şi Premiul Mihail Bârcă la Festivalul Tinerilor Dirijori de Cor, ediţia a III-a, Craiova, septembrie 1995.
     
            Activitate

     Actualmente conferenţiar universitar doctor la Facultatea de Muzică a Universităţii Spiru Haret predând disciplinele Dirijat Cor, Ansamblu coral, având funcţia de Prodecan al Facultăţii de Muzică. A colaborat ca dirijor invitat cu Corul Filarmonicii "Oltenia" - Craiova, corurile Capella Transilvanica şi Antifonia - Cluj, Corul de copii Minisong, Corul de copii Sunetul Muzicii, Corul Naţional de Cameră MADRIGAL. Are o activitate dirijorală permanentă la pupitrul Corului Facultăţii de Muzică a Universităţii Spiru Haret, a Corului de Cameră al Facultăţii de Muzică şi ca dirijor al Corului de Cameră FORTIS pe care îl dirijează cu un repertoriu reactualizat acoperind o largă abordare a genurilor corale, susţinând şi concerte educative.
     Participă ca dirijor la pupitrul Corului Naţional de Cameră MADRIGAL în Festivalul George Enescu, Bucureşti ediţia 2007, la pupitrul Corului Universităţii Spiru Haret la Reuniunea Corală "Ioan Cristu Danielescu" (Ploieşti 2006), la pupitrul Corului de Cameră FORTIS în Festivalul Calabreaza (Breaza 2006) şi în Festivalul Primăvara Culturală Giurgiuveană (Giurgiu 2008). 

     Participă anual ca membru în juriul Concursului Coral Şcolar Bucureşti din 2000.

            Activitate ştiinţifică

     Este membră a Uniunii Criticilor şi Redactorilor Muzicali Mihail Jora, a Asociaţiei Române a Femeilor în Artă (ARFA), a Societăţii Muzicale Internaţionale American Musicological Society, a Asociaţiei Cultural Artistice Sunetul Muzicii.
     Are o susţinută activitate ştiinţifică - participare în trei granturi naţionale şi internaţionale (2005 - 2007) în unul dintre ele fiind director de grant. Participă anual (din 2000) în cadrul sesiunilor de comunicări ştiinţifice din Universitatea Spiru Haret - Facultatea de Muzică şi publică articole ştiinţifice, studii muzicologice şi are comunicări ştiinţifice în congrese internaţionale.
     Organizează Workshop de Dirijat Cor cu Corul de copii Sunetul Muzicii.
     Figurează în Enciclopedia personalităţlor din România - Enciclopedia biografică a femeilor şi bărbaţilor contemporani cu carieră de succes din România, Hübners Who is Who - 2006.
     Actualmente este Vicepreşedinte fondator al Asociaţiei Culturale ArtFortis http://www.muzicafortis.ro/.       

            Creaţie

     - compoziţii corale (Mă rog),
     - transcripţii corale (Anonim – Hi sunt quos habuimus pentru cor mixt, din Codex Caioni),
     

            Publicaţii

     - cărţi, lucrări ştiinţifice („Aspecte mistice în stabilirea conceptului interpretativ” Editura Cartea Universitară, Bucureşti 2006, „Studii, articole şi eseuri muzicologice” Editura Universităţii Transilvania – Braşov 2007, "Vocalize pentru perfecţionarea sonorităţii corale", Editura Universităţii Transilvania – Braşov 2007),
     - articole ştiinţifice („Interactive Music Systems and the Development of Expressive Conducting Gestures” în Analysis and Metaphysics Edition Denbridge Press New York 2007, „Music, Performance, Rehearsing and Conducting” Edition Denbridge Press New York 2007, „Craftsmanship as a Fundamental Requirement for a Composition” Editura Cartea Universitară, Bucureşti 2007),
     - lucrări didactice Curs de Dirijat coral”, Editura România de Mâine, Bucureşti 2006, Colecţie de coruri vol. I Bucureşti 2003, 2005 reeditare 2006, Sinteze de curs Bucureşti 2004, 2005.

          

            Extrase din presă, cronici de concerte

 

Liceul de Artă George Enescu Bucureşti (vioară, 1988) s2 licenţiată în muzică la Universitatea Naţională de Muzică – Bucureşti, Dirijat Cor Academic (1992 – 1995) clasa conf. Dr. Valentin Gruescuşi Pedagogie muzicală (1989 – 1994) unde a studiat Dirijatul de cor la clasa prof. Petre Crăciun, conf. Dr. Ioan Golcea, lector Lucian Fetilă s2 curs postuniversitar de Dirijat Cor Academic, cu prof. univ. dr. doc. Marin Constantin la Corul Naţional de Cameră Madrigal (1996 – 1997) s2 Doctor în interpretare muzicală (aprilie 2006) cu lucrarea Aspecte mistice în stabilirea conceptului interpretativ, sub îndrumarea maestrului Marin Constantin la Universitatea Naţională de Muzică - Bucureşti (lucrare publicată) s2 participă în granturi de cercetare ştiinţifică muzicală: Grant Internaţional – Societatea de Lingvistică Teoretică cu tema Music and Religion (2006), director de grant cu tema Form Rhythm and Expression in Choral Music (2007), iniţiator director de grant FORTIS EUROPA de cercetare şi revigorare a interesului pentru muzica cultă la mase de copii, tineret şi adulţi (2007) s2 a colaborat cu Corul Filarmonicii „Oltenia” - Craiova, corurile Capella Transilvanica şi Antifonia – Cluj, Corul de copii  Minisong, Corul Naţional de Cameră Madrigal, participare de excepţie în Reuniunea Corală Ioan Cristu Danielescu – Ploieşti, 2006 cu Corul Facultăţii de Muzică al Universităţii Spiru Haret s2 participă în Festivalul George Enescu -  ediţia 2007 la pupitrul Corului Naţional de Cameră Madrigal, Festivalul Ca la Breaza (Breaza 2006) cu Corul Fortis s2 distinsă cu premii naţionale şi internaţionale la concursuri şi festivaluri de dirijat cor academic: Premiul III la Concursul Internaţional Coral Gheorghe Dima – ediţia a X-a, secţiunea Dirijat cor, iulie 1994, Cluj, Premiul Mihail Bârcă la Festivalul Tinerilor Dirijori de Cor, ediţia a III-a, septembrie 1995, Craiova s2 din 2000 lector univ. iar din 2008 conferenţiar univ. dr. şi Prodecan la Facultatea de Muzică a Universităţii Spiru Haret – Bucureşti, unde susţine cursuri, consultaţii în transmisiune directă la TVRM şi concerte corale şi vocal-simfonice, predând disciplinele Dirijat cor, Ansamblu coral, Teoria Muzicii – Solfegiu s2 membră a Uniunii Criticilor Mihail Jora şi a Asociaţiei Române a Femeilor în Artă s2 participă în juriul Concursului Coral Şcolar din partea Uniunii Criticilor şi Redactorilor Muzicali 2000, 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.